Stichting & status

 

Dégradé heeft de ANBI status en is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra belastingvoordeel.

Doelstelling van de stichting
1. De stichting heeft ten doel om extreem beeldend geluidstheater en het onderzoek daarnaar een plek te geven in het huidige culturele aanbod om zodoende de beleving binnen het theater meer belang toe te dieneen dan de boodschap daarvan, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het maken van kunstuitingen, het organiseren en ten uitvoer brengen van theater voorstellingen.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

(het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving)

Beleidsplan 2017-2020 – download als PDF bestand

Bestuurssamenstelling
Ingrid Rollema, voorzitter
Imro Blom, secretaris
Michael de Roo, penningmeester
Louise de Blécourt, algemeen lid
Vincent Mentzel, algemeen lid
Akte van oprichting

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.

Verslagen
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

Stichting Dégradé
KVK…….63367416
RSIN……..855206858
BTW……. NL817225274B01
Columbusstraat 101
2561 AC Den Haag
Info@degrade.nl

Spread the love