BUREAU DÉGRADÉ

De enige echte multidisciplinaire broedplaats voor de podiumkunst in Den Haag brengt de
Covid-19 blues sessions (*update 31 mei), een reeks kunstzinnige strelingen

Ter gelegenheid van het lustrum/5 jarig bestaan van Dégradé bieden we hier
de registratie aan van Project Dante #1. Veel plezier!

De broedplaats van Bureau Dégradé ligt in de ideale omgeving achter de duinen en de zee aan de rand van de stad. Hier worden processen niet onderbroken omdat de portier naar huis moet. Deze broedplaats is de kraamkamer waar gewenste en noodzakelijk nieuwe theatervormen worden geboren. Passend in een tijd waarin wij, als potentieel publiek de dagelijkse weg steeds moeizamer vinden als we spreken over gelijkwaardigheid, inclusiviteit, milieu, respect en nog veel meer.

De werkplaats wil zich specifiek positioneren als de broedplaats in een van de laatst overgebleven unieke ruimten aan de rand van de stad. Een rafelrandje waar door een multidisciplinaire samenstelling van kunstenaars en performers geëxperimenteerd wordt op zoek naar nieuwe theatervormen zonder dat een uitkomst vooraf bekend moet zijn. Het doel is niet te komen tot een productie maar een inspirerend werkproces op zoek naar noodzakelijke veranderingen die passen bij een tijd waarin kunst deze veranderingen moet bevragen.

Waar kijken we naar uit na het succesvolle PROJECTDANTE#1hel….

– In Januari jongstleden heeft het ‘Theater van de Verkeerde Beslissing’ vertegenwoordigd door Eric de Vries fotograaf / filmer en Ingrid Rollema beeldhouwer / performer  i.s.m Jorg Schellekens licht- en geluidsontwerper, onderzoek gedaan naar beeld en schaduwbeeld. Het klassieke driedimensionale beeld kwam in beweging door te experimenteren met steeds wisselende invalshoeken en lichtsterktes. Alles was in stilstand, alles kwam in beweging. De eerste schets zal onder de titel “Blinded by the Light” in maart online gaan.  www.TheatreofWrongdecisions.com

– De hele maand april bieden wij onderdak aan beeldend kunstenaar Thijs Ebbe Fokkens. Hij onderzoekt en bouwt opgravingen uit het verleden en voor de toekomst. Op vier mei presenteren wij: SCHETS#5 4MEI. Deze schets is alweer de vijfde sinds de oprichting van de broedplaats en zal plaatsvinden tijdens en rondom dodenherdenking. Het mystieke bouwwerk van Thijs, onder het dak van de loods van Bureau Dégradé (gebouwd tijdens de Duitse bezetting), zal dienst doen als ontmoetingsplek tijdens de bijzondere dodenherdenking van dit jaar. (75 jaar bevrijding) in samenwerking met Carl Beukman (sound) en David Geysen (talk) en natuurlijk de kunstenaar zelf.

– Op 22 mei herdenken wij in intieme kring de oprichting van Dégradé in 2015.

– SCHETS#6 DE AANVRAAG is een audiovisueel en beeldend vooronderzoek op PROJECTDANTE#2 loutering/paradijs. Open voor publiek op 5 en 6 september. (meer info snel beschikbaar)

– En dan in januari 2021 is het eindelijk zover: PROJECTDANTE#2 loutering/paradijs. Het langverwachte vervolg op het alom geprezen PROJECTDANTE#1 hel. Voor diegene die #1 heeft gemist is er een registratie in de maak die poogt een indruk te geven van dit caleidoscopisch helleonderzoek. Over de inhoud van #2 is nog weinig te melden i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus. Wij hopen hier zo snel mogelijk informatie over te kunnen bieden.