BUREAU DÉGRADÉ

Intelligente lockdown art

Wij hopen dat u genoten hebt van de ‘Covid-19 blues sessions (update: Session #18 – 20 april) intieme kunstfilmpjes.
Wij, Carl Beuman, David Geysen en Michael Jahoda hebben er in alle geval met veel creatieve lol aan gewerkt.
En vanaf Session #15 werkt ook Jorg Schellekens mee!
En we gaan ermee door tot het vaccin in onze schouders zit!

Bureau Dégradé 2020

We openden in januari met de profetische voorstelling: DE HEL van DANTE en maakten Schets#5 ANATOMICA
Hierna draaide de broedplaats op volle stoom met theater-maak-workshops voor theaterschool Rabarber,
een samenwerking met Toneelgroep ROOD die maar liefst twaalf keer speelde in de broedplaats,
een samenwerking met mimegroep Dopamime die speelde in Korzo,
theatermaakster Cezanne Tegelberg was op bezoek met ‘The Space in Between’,
en we maakten ook nog een schets over de mens en het virus met Mischa Lind, Thijs Ebbe Fokkens en Maarten de Smit op het BinnenUitfestival.

Ons motto is dan ook om te blijven zoeken naar nieuw design voor theater, en met nieuw design bedoelen we een constante ontwikkeling in het kijken naar de inhoud en de vorm in wat we maken.
Wat willen we vertellen en hoe vertellen we dat op een zo interessant mogelijke manier.
Bureau Dégradé staat niet stil maar blijft zoeken om u, lieve medemens, te verbazen en uit te dagen.
Want daarin schuilt onze liefde voor theater.

De toekomst

De toekomst begint met een grote uitdaging voor ons omdat we naast onze werkplek (de loods) geen subsidie krijgen om theater te maken.
Dat wil zeggen dat elke repetitie en voorstelling die we doen ontzettend veel energie kost om alleen al het financiële plaatje rond te krijgen.
Maar wij zijn ervan overtuigd, meer dan de beoordelingscommissie meerjaren kunstsubsidie,
dat een ontwikkelingsplek als Bureau Dégradé van levensbelang is voor het theater.
En dat onze anarchie nodig is om het reguliere theater scherp te houden.

Zonder ontdekkingsreizigers aten we nog steeds alleen maar stamppot.

Ondanks het besluit van de commissie ontwikkelen we maar liefst vijf theatrale projecten voor de komende jaren.
In de volgende nieuwsbrief tillen we een tipje van de sluier op.

Maar voor nu:
Heb een fantastische overgang van 2020 naar 2021!
en de beste wensen van Bureau Dégradé voor 2021!!!!!!!!!!!!!!

Carl Beukman
David Geysen
Onno Ephraim

Bureau giftshop art

Ter gelegenheid van het lustrum/5 jarig bestaan van Dégradé bieden we hier
de registratie aan van ProjectDante#1
Veel plezier!

Wil je Bureau Dégradé steunen? Dat kan! Bureau Dégradé heeft de ANBI status 
en is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra belastingvoordeel.
NL82INGB0007120478
t.n.v. Stichting Dégradé
Columbusstraat 101
2561 AC Den Haag